İngaz Abonelik İşlemleri

İNGAZ Abonelik İşlemleri

  • Abonelik İşlemleri 
  • Nüfus cüzdanının fotokopisi. (Yönetici veya vekilinin) (T.C Kimlik Numarası olmayanlar ayrıca kimlik numarası belgeleyeceklerdir.)
  • DASK Poliçesi
  • Tapunun fotokopisi.
  • Binada doğalgaza geçmek için %51 ‘lik apartman yönetim kurulu kararı (Noter Tasdikli)
  • Apartman yönetim kurulu kararı, sekiz ve sekizden fazla daireli binalarda noter onaylı karar defterindeki yönetim kurulu kararıdır. (Sekizden az daireli binalarda ise kat maliklerinin imzalı dilekçesidir.)
  • Yapı izin belgesi veya elektrik, su ve çevre temizlik hizmetlerinden yararlandığını gösterir belge veya bu belgelerden birinin fotokopisi.
  • Apartman kaşesi
  • Abonelik Bağlantı Bedeli ve Damga Vergisi ödenecektir.

 

Abone bağlantı bedeli 1378 TL (2022 yılı için)

Güvence Bedeli (Saat ücreti / Depozito bedeli) 775 TL (2022 yılı için)

 

 

Kaynak : https://www.ingaz.com/Konut-Abone/Abone-Bilgi/Abonelik

Gençler Mekanik