İngaz Abonelik ve Güvence Bedelleri 2022

İNGAZ 2022 Abonelik Bedeli ve Güvence Bedeli (Saat/Depozito)

  • Abone bağlantı bedeli 1378 TL (2022 yılı için) olup, sayaç dahil dağıtım şebekesinin abone iç tesisatına bağlantısı için gereken proje, işçilik, malzeme, kontrol ve onay harcamalarının abone başına düşen payını ifade eden ve ilgili aboneden tahsil edilecek bedeldir.
  • Abone bağlantı bedeli aşağıdaki hususlara göre belirlenir:
  • Güvence Bedeli (Saat ücreti / Depozito bedeli), konut ve ısınma amaçlı gaz kullanan aboneler için, bağımsız bölüm sayısı (BBS) başına 775 TL (2022 yılı için) olarak, mal ve hizmet üretim amaçlı gaz kullanan aboneler için ise, münferit bağlantı hattı çekilmesi kaydıyla, boru çapı, boru tipi, mesafe ve regülatör sayaç seti kapasitesine göre belirlenen ve Kurul tarafından onaylanan tarifeler uygulanır. Kurul onayına tabi tarifelere göre belirlenecek abone bağlantı bedeli, dağıtım şirketinin bağlantı için yapmış olduğu harcamaların maliyeti üzerine %10 (yüzde on) kar ilavesi ile bulunacak miktarı geçemez.
  • Abonenin binasının brüt alanı üzerinden hesaplanacak Bağımsız Bölüm Sayısında (BBS), 200 m2’ye kadar alan için BBS = 1 alınır, bundan sonraki ilave her 100 m2 ye kadar alan için abone bağlantı bedeli 775 TL (2022 yılı için) artırılır.
  • Abone bağlantı bedeli beş yıllık sürenin bitiminden sonra lisans süresinin bitimine kadar ilgili mevzuat kapsamında Kurul tarafından belirlenir.

 

İngaz Abonelik için Gerekli Evrak Listesi :

https://www.genclermuhendislik.com/index.php/ingaz-abonelik-islemleri-ingaz-evrak-listesi-2022/

 

Kaynak : https://www.ingaz.com/Konut-Abone/Dogalgaz-Tarifeleri/Abone-Baglanti-Bedeli#:~:text=Abone%20ba%C4%9Flant%C4%B1%20bedeli%20656%2C70,ilgili%20aboneden%20tahsil%20edilecek%20bedeldir.

 

Diğer Bilgilendirme Sayfaları : 

Gençler Mekanik