Sıhhi Tesisat

SIHHİ TESİSAT / KALORİFER TESİSATI

 

     İnegöl’ün önde gelen projelerinde daima Gençler Mühendislik’ in sıhhi tesisat uygulamalarını görebilirsiniz.

     Uzman Mühendislerimizce uygulama öncesinde projelendirilen tesisat uygulamaları ile; ev ve ofisleriniz ısınma problemi yaşamayacaksınız.

Sıhhi tesisat, yapı için gerekli olan suyun temini, depolanması, ısıtılması, yumuşatılması, basınçlandırılması ve dağıtımı, pis suyun atılması, atık suyun arıtılması, yağmur suyu tahliyesi ve yangın söndürme konularını içerir.

Çağdaş dünyamızda insanların sağlıklı, güvenli, konforlu ve ekonomik bir şekilde yaşaması ve çağdaş yapılara sahip olmasında hiç şüphesiz ki tesisat mühendisliğinin önemi büyüktür. Her gün kendini yenileyen ve geliştiren önemli bir uzmanlık alanıdır.Yapının sıhhi tesisat projelerinin ön hazırlığında, mimari projeler üzerinde mimarlar ile birlikte boru geçiş yerleri ve cihaz yerleşimi konularında çalışmalar yapılmalıdır.

Modern bir sıhhi tesisat sisteminin oluşması için aşağıdakiler sıralanabilir;

  • Yapı sakinlerine güvenilir bir temiz su sağlanması ve bu suya her hangi bir sıvının karışmasının önlenmesi,
  • Aygıt sayısı, sağlanan suyun miktar ve basınç yönünden uygun bir sistem kurulması,
  • Gerekli hallerde suyun depolanması,
  • Pis su drenaj sisteminin tıkanma ve kirlenmelerden, katı madde birikimlerinden uygun bir bakımla korunmasının sağlanması,
  • Kabul edilebilir bir tesisat ömrü için uygun boru ve donatım malzemelerinin seçilmesi,
  • Temiz su ve pis su sistemlerinde uygun ayırma, yalıtım ve havalandırmanın sağlanması…