İNGAZ Abonelik İşlemleri Abonelik İşlemleri  Nüfus cüzdanının fotokopisi. (Yönetici veya vekilinin) (T.C Kimlik Numarası olmayanlar ayrıca kimlik numarası belgeleyeceklerdir.) DASK..